Management voor opdrachten en documenten

Auftrags- und Dokumentenmanagement

Met MEGALITH heeft u de mogelijkheid uw schriftelijk verkeer automatisch en rationeel op te stellen, zonder dat gegevens meermaals ingevoerd hoeven te worden.

Naast een programma voor het verzenden van e-mails is ook een systeem ter archivering en verdeling van schriftelijk verkeer gerealiseerd.

MEGALITH genereert aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, bestellingen, ontvangstbewijzen, rekeningen, vrachtbrieven en etiketten uit de gegevens, die in het systeem staan. Aparte en verzamelrekeningen kunnen met gebruikmaking van de beschikbare gegevens uit calculatie en opdracht snel en veilig opgesteld worden.

Omdat voor het schriftelijk verkeer van Office applicaties gebruikgemaakt wordt, zijn alle printen en formulieren zowel wat betreft hun uiterlijke vorm als wat betreft hun inhoud vrij vorm te geven. Zo kunnen bijv. in het aanbod klantgerichte lay-outs of verschillende taalversies gerealiseerd worden.

Alle aangemaakte paperassen worden automatisch opgeslagen en kunnen in een documenten-management-systeem altijd ingezien worden, of het nu gaat om informatie met betrekking tot de klant of met betrekking tot de opdracht.

Offcanvas Module