Voorcalculatie

Vorkalkulation

MEGALITH maakt automatische calculatie op de gebieden vellen-, rollen-, kranten-, verpakkings- en etikettendruk mogelijk.

De expertise die voor de automatische berekening van de productieroute noodzakelijk is, is in formules beschreven.

Klantgegevens (commissies, kortingen, kredietwaardigheidinformatie en wat dies meer zij) worden automatisch overgenomen en er wordt op de creditsituatie (open kostenposten) gewezen.

Aan de hand van een invoerscherm voor prijzen, waar uit meerdere prijsniveaus gekozen kan worden, zal de gewenste prijs tot stand komen.

Het aanbod kan naar keuze direct in een PDF- of in een Office-document verwerkt worden.

CRM

CRM

Het duurt maanden om een nieuwe klant binnen te halen en seconden om hem weer kwijt te raken. Het is belangrijk om het contact met bestaande klanten te onderhouden, want het winnen van nieuwe klanten is moeilijk en duur.

Met het MEGALITH CRM worden alle relevante klantgegevens overzichtelijk en eenvoudig toegankelijk, zodat het verkoopteam altijd zo goed mogelijk geïnformeerd is. Hetzij binnen-, hetzij buitendienst, u bent voortdurend flexibel en actief voor uw klant beschikbaar.

De planningen voor omzet, dekkingsbijdrage en toegevoegde waarde ondersteunen u bij de planning van verkoop en strategie.

Met één druk op de knop heeft u voor de voorbereiding op een bezoek alle relevante gegevens over omzet, opdrachten etc. ter beschikking.

De opgestelde verslagen en berichten van de bezoeken van en bij klanten geven de verkoop op elk moment een exact overzicht over de activiteiten op de markt.

De software wisselt via de interface automatisch afspraken en opdrachten tussen Outlook en MEGALITH uit. E-mails kunnen direct in het documentarchief worden opgeslagen.

 

Management voor opdrachten en documenten

Auftrags- und Dokumentenmanagement

Met MEGALITH heeft u de mogelijkheid uw schriftelijk verkeer automatisch en rationeel op te stellen, zonder dat gegevens meermaals ingevoerd hoeven te worden.

Naast een programma voor het verzenden van e-mails is ook een systeem ter archivering en verdeling van schriftelijk verkeer gerealiseerd.

MEGALITH genereert aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, bestellingen, ontvangstbewijzen, rekeningen, vrachtbrieven en etiketten uit de gegevens, die in het systeem staan. Aparte en verzamelrekeningen kunnen met gebruikmaking van de beschikbare gegevens uit calculatie en opdracht snel en veilig opgesteld worden.

Omdat voor het schriftelijk verkeer van Office applicaties gebruikgemaakt wordt, zijn alle printen en formulieren zowel wat betreft hun uiterlijke vorm als wat betreft hun inhoud vrij vorm te geven. Zo kunnen bijv. in het aanbod klantgerichte lay-outs of verschillende taalversies gerealiseerd worden.

Alle aangemaakte paperassen worden automatisch opgeslagen en kunnen in een documenten-management-systeem altijd ingezien worden, of het nu gaat om informatie met betrekking tot de klant of met betrekking tot de opdracht.

Beheer van materialen

Materialwirtschaft

Het MEGALITH materiaalbeheer maakt een veilig en snel bestelsysteem mogelijk en beheert alle materialen, die tijdens de dagelijkse gang van zaken nodig zijn.

Het beheer van opdrachten geeft te allen tijde een overzicht over de bestelde, bezochte, afgenomen, gereserveerde en beschikbare hoeveelheden.

Het geïntegreerde bestelsysteem voor artikelen voor voorraad en opdracht ondersteunt de inkoop.

Bij de toegang tot een artikel kan via de bijbehorende bestelling een automatische reservering van één of meerdere opdrachten uitgevoerd worden.

Bij afnamen vanuit de voorraad vindt tegelijkertijd een boeking van de kosten op een opdracht of een kostenpost plaats.

Het systeem biedt een geïntegreerd beheer van afzonderlijke rollen binnen het domein rollenoffsetdruk.

Offcanvas Module