Altijd een actueel overzicht over kosten en winst

Nachkalkulation

De nacalculatie is voor u als ondernemer een centraal controle-instrument. De nacalculatie vergelijkt de gegevens van de voorcalculatie exact met de daadwerkelijke kosten. Door de nacalculatie kunnen afwijkingen zeer snel herkend en geanalyseerd worden en kan er tijdens het lopende proces direct op worden gereageerd.

Ter evaluatie van een opdracht worden gewenste kosten, verkoopprijs, daadwerkelijke kosten en winst met elkaar vergeleken. Op deze manier beoordeelt u het resultaat van verkoop, prestatie en opdracht.

Aan de hand van de daadwerkelijke gegevens genereert u een statistiek voor kostenposten en toegevoegde waarde. Daaruit wordt voor elke kostenpost de werkgelegenheids- en gebruiksgraad berekend of voor de maandafsluiting in de boekhouding het halffabricatenoverzicht uitgegeven.

Bij de levering horen bovendien klantstatistieken, aanbodstatistieken, resultatenlijsten, prestatiestatistieken, budget-prognose-vergelijkingen, inventarisstatistieken of verrekeningen voor kostendragers.

 

Kengetallen

Kennzahlen

Vaak heeft de bedrijfsleiding voor de analyse meer informatie nodig dan de informatie die uit de gegevens over de nacalculatie gehaald kan worden. Het heeft daarnaast ook geen zin om hen in plaats daarvan een complex controle- en analysesysteem ter beschikking te stellen. Een goede combinatie van de voordelen van standaardberichten met analysemogelijkheden is mogelijk door de Reporting Services, die standaard bij de Microsoft SQL Server gegevensbank beschikbaar zijn.

De door middel van de gegevensbank opgemaakte berichten bieden een veelheid aan interactiviteiten. Uitgaande van de gebruikelijke standaardberichten kan degene die het bericht ontvangt, een veelheid van acties in werking stellen, zoals bijv. het onderverdelen op basis van gedetailleerde gegevens.

Alle verslagen kunnen automatisch op een willekeurig tijdstip vanuit de server direct als PDF, Word- of Excelbestand gegenereerd en per e-mail aan de juiste aanspreekpartner verstuurd worden.

Op deze manier kunnen bepaalde berichten, bijvoorbeeld een productiebericht van de nachtploeg, direct aan de productieleider gestuurd en op een tablet getoond worden.

 

Business Intelligence Reporting

 

Resultaten meten, investeringen leiden en spaarpotentieel identificeren. Succesvolle drukkerijen hebben steeds meer behoefte aan methodes, waarmee gegevens die zich in hun gegevensbanken bevinden systematisch geanalyseerd kunnen worden.

De uitdaging bestaat erin de cijfers op een zinvolle manier te vergelijken en zodanig met elkaar in verband te brengen, dat daaruit aanbevelingen af te leiden zijn.

Doel is het inwinnen van inzichten, die met het oog op de ondernemingsdoelen betere operatieve en strategische besluiten mogelijk maken.

Business Intelligence Analysis Service

Het inwinnen en gebruiken van informatie over productie, verkoop en verstrekking, en over voorraden en kosten is de sleutel voor een bedrijf dat succesvol is en niet achter wil blijven op de concurrentie.
 
De MEGALITH BI Analysis Service levert overal en op elk moment wezenlijke informatie die voor economische besluitvorming relevant is.
 
Zo kan de bedrijfsleiding altijd en overal op veranderende markteisen en klantenwensen reageren.
 
Bovendien kan de bedrijfsleiding informatie sneller en betrouwbaarder geven, om daarmee te voldoen aan de voorwaarden voor ratings overeenkomstig Basel II en om zo concreet spaarpotentieel te identificeren.

Offcanvas Module