Voorcalculatie

Vorkalkulation

MEGALITH maakt automatische calculatie op de gebieden vellen-, rollen-, kranten-, verpakkings- en etikettendruk mogelijk.

De expertise die voor de automatische berekening van de productieroute noodzakelijk is, is in formules beschreven.

Klantgegevens (commissies, kortingen, kredietwaardigheidinformatie en wat dies meer zij) worden automatisch overgenomen en er wordt op de creditsituatie (open kostenposten) gewezen.

Aan de hand van een invoerscherm voor prijzen, waar uit meerdere prijsniveaus gekozen kan worden, zal de gewenste prijs tot stand komen.

Het aanbod kan naar keuze direct in een PDF- of in een Office-document verwerkt worden.

Offcanvas Module