Planning

Disposition

De planning heeft als doel de optimalisatie van de productie en de controlling van afspraken.

Werkprocessen zijn logisch met elkaar te verbinden en kunnen in hun tijdsvolgorde grafisch worden weergegeven.

De uit de calculatie overgenomen tijdswaarden staan de planning stuk voor stuk, per markering alsmede per kostenpost ter beschikking.

Opdrachten kunnen stuk voor stuk op verschillende drukpersen geproduceerd worden of markeringen kunnen opgedeeld worden.

De onderliggende stappen van het deelproces hebben steeds een begindatum en een einddatum per kostenpost.

Belangrijke afspraken kunnen in kleuren op het beeldscherm worden weergegeven en zijn op tijd zichtbaar.

Naast de automatische planning kan de planner op elk moment handmatig ingrijpen, mochten er prioriteiten verstrekt zijn die ingevoerd dienen te worden.

Grafisch capaciteitsoverzicht over alle geplande kostenposten.

Offcanvas Module