Business Intelligence Reporting

 

Resultaten meten, investeringen leiden en spaarpotentieel identificeren. Succesvolle drukkerijen hebben steeds meer behoefte aan methodes, waarmee gegevens die zich in hun gegevensbanken bevinden systematisch geanalyseerd kunnen worden.

De uitdaging bestaat erin de cijfers op een zinvolle manier te vergelijken en zodanig met elkaar in verband te brengen, dat daaruit aanbevelingen af te leiden zijn.

Doel is het inwinnen van inzichten, die met het oog op de ondernemingsdoelen betere operatieve en strategische besluiten mogelijk maken.

Offcanvas Module