Kengetallen

Kennzahlen

Vaak heeft de bedrijfsleiding voor de analyse meer informatie nodig dan de informatie die uit de gegevens over de nacalculatie gehaald kan worden. Het heeft daarnaast ook geen zin om hen in plaats daarvan een complex controle- en analysesysteem ter beschikking te stellen. Een goede combinatie van de voordelen van standaardberichten met analysemogelijkheden is mogelijk door de Reporting Services, die standaard bij de Microsoft SQL Server gegevensbank beschikbaar zijn.

De door middel van de gegevensbank opgemaakte berichten bieden een veelheid aan interactiviteiten. Uitgaande van de gebruikelijke standaardberichten kan degene die het bericht ontvangt, een veelheid van acties in werking stellen, zoals bijv. het onderverdelen op basis van gedetailleerde gegevens.

Alle verslagen kunnen automatisch op een willekeurig tijdstip vanuit de server direct als PDF, Word- of Excelbestand gegenereerd en per e-mail aan de juiste aanspreekpartner verstuurd worden.

Op deze manier kunnen bepaalde berichten, bijvoorbeeld een productiebericht van de nachtploeg, direct aan de productieleider gestuurd en op een tablet getoond worden.

 

Offcanvas Module