Altijd een actueel overzicht over kosten en winst

Nachkalkulation

De nacalculatie is voor u als ondernemer een centraal controle-instrument. De nacalculatie vergelijkt de gegevens van de voorcalculatie exact met de daadwerkelijke kosten. Door de nacalculatie kunnen afwijkingen zeer snel herkend en geanalyseerd worden en kan er tijdens het lopende proces direct op worden gereageerd.

Ter evaluatie van een opdracht worden gewenste kosten, verkoopprijs, daadwerkelijke kosten en winst met elkaar vergeleken. Op deze manier beoordeelt u het resultaat van verkoop, prestatie en opdracht.

Aan de hand van de daadwerkelijke gegevens genereert u een statistiek voor kostenposten en toegevoegde waarde. Daaruit wordt voor elke kostenpost de werkgelegenheids- en gebruiksgraad berekend of voor de maandafsluiting in de boekhouding het halffabricatenoverzicht uitgegeven.

Bij de levering horen bovendien klantstatistieken, aanbodstatistieken, resultatenlijsten, prestatiestatistieken, budget-prognose-vergelijkingen, inventarisstatistieken of verrekeningen voor kostendragers.

 

Offcanvas Module